มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการ,
เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า NYC

เอ็นวายซี คลินิก ยินดีต้อบรับพนักงานที่มีความสามารถทุกท่าน,

เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการที่ยอดเยี่ยม สร้างประสบการณ์ใหม่ในงานบริการด้านความงาม และศัลยกรรม ที่ เอ็นวายซี คลินิกทุกสาขา เราพร้อมที่จะพัฒนาบุคคลกร ในทุกด้าน เพื่อมอบความประทับใจให้กับลูกค้าสูงสุด

01

Marketing Manager

ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป

Apply NowHot

ขอบเขตตำแหน่งงาน

วางแผนทิศทางการทำการตลาด ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อสร้างยอดขาย ประชาสัมพันธ์แบรนด์ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลสินค้า บริการของคลินิก เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อในอนาคต

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ด้านการบริหาร จัดการ วางแผนการตลาดของบริษัทอย่างน้อย 2 ปี หรือมากกว่า 2 บริษัท และสามารถบริหารทีมงานการตลาด 5-10 คนได้

02

Senior Online Marketing

ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

Apply NowHOT

ขอบเขตตำแหน่งงาน

วางแผนงานด้านการตลาดออนไลน์ ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด เพื่อนำเสนอข้อมูล สร้างแรงจูงใจในการขาย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในโซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์ของบริษัท

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์ให้บริษัทอื่นอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ได้เป็นอย่างดี Facebook Page, Google Adwords, Facebook Ads Manager, Line@, Website

สมัครงาน apply here!

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 48 ชม.
*ใส่ข้อความให้ครบทุกช่อง